1396/10/28**برنامه  طنز دورهمي با مديريت مهران مديري وحضور بازيگر پیش‌كسوت سينماو تلويزيون أقاي محمد علي نجفي در اوج انتقاد قرار داشت انتقاد از سياستهاي اجرايي   دولتمردان در دوره محمود احمدي نزاد وبالاخص در دوره رياست جمهوري دكتر روحاني  از ريخت وباشها وهزينه هاي سنگين حتي در مناطق أزاد تجاري  بيرامون ساخت وسازهاي غير ضروري ارگانهاي دولتي حكايت مينمود .

ارسال دیدگاه