18\09\1396 دشمنان احمق وعمكلكرداشتباه  ::::****مصداق ايه ومكرو ومكرالله وو ضرب المثل:عدو سبب خير شود ميباشد تصميم ترامپ واعلان قدس شريف بعنوان پايتخت صهيونيسم * احياي اتحاد امت  اسلامي ومرگ امريكا واسراييل است  استكبار هرأنجه در توان داشت براي انحراف افكار جهانيان بكار بست تادرگذر زمان ظلم وستمهايي كه نسبت به مردم مظلوم فلسطين رواىاشته اند فراموشي گردد تصميم احمقانه رييس جمهور ايالات متحده امريكا (ترامپ)تير خلاص براين باور بودتا زمينه اتحاد هرجه بيشتر امت اسلامي و انتفاضه جهاني شود***

موضوع: اخبار

ارسال دیدگاه