نان اين قوت لا يموت عامه مردم كه همواره يارانه سنگيني بردوش دولتها تحميل ميكند   : اما افزايش قيمت نان همواره درهرزمان ومكان  كه مصوب  گرديده  بر بهائ وقيمت ساير اقلام تاثيرگذاربوده  وخواسته وناخواسته زنجير وارموجبات افزايش عمومي ازساير كالا ها تا خدمات عمومي وحتي هزينهاي حمل ونقل را در پی داشته  است* نان به تنها يي جايگاه استرازيكي در سبد كالا وتغذيه عامه مردم داشته ودارد ***اميد  است مسولين راهكارهاي مناسبتري براي اين مقوله  اتخاذ نمايند تا مردم حامي وپشتيبان دلسوز وپايداربراي أن دولتها باشند **!!

موضوع: اخبار, رنگارنگ

ارسال دیدگاه