دوشنبه 1396/05/30همایش بزرگ روزجهانی مساجد درشهراردبیل نیز با حضور مدیر کل امور مساجد استان حجةالاسلام وسمی وفرماندهی سپاه حضرت عباس استان اردبیل سردار بابا زاده ونماینده ولی فقیه حضرت آیت الله عاملی درسالن ولایت وحضور هیئت امنا مساجد استان وبسیجیان وسرگروههای صالحین وائمه جماعات مساجد برگزار گردید دراین مراسم بعداز سخنرانی حجة الاسلام وسمی وسردار بابا زاده آیت الله عاملی درباب منزلت وجایگاه تربیتی وسازندگی وحتی امنیت جامعه خطابه های گرانقدری ارائه نمودند ودرانتهای همایش از برخی خادمین وائمه جماعت برتر تجلیل بعمل آمد دراین روز حجة الاسلام فرزین صادقی ائمه جماعت مسجد جامع فیروز آباد نیز از منتخبن برتر استان اردبیل تجلیل بعمل آمد.

ارسال دیدگاه