روزدوشنبه 1396/05/22بواسطه شرائط حاکم پیرامون محیط زندگی مردم وحوادث روز مره ازسوی حوزه مقاومت بسیج شهید حسنی بخش فیروز روستای فیروزآباد کلاسهای مقدماتی دوره امدادگری درمسجد جامع فیروزآباد توسط کارشناسان امدادگری هلال احمر برگزار گردید واقدامات اولیه در مواجه با حوادث به حاضرین آموزش داده شد.

ارسال دیدگاه