1396/5/17   :::::::::شهادت  در منشور مدافعان حریم قدسی نقطه ای **مقابل انتحاریون تکفیری داعشی قرار دارد  که از سوی شیاطین کوچک وبزرگ همانند امریکا وصهیونیسم وآل منحوس سعودی و…..پشتیبانی میشوند :تصاویرشهید مدافع حرم محسن حججی درکنار کثیفترین قوم نوظهور تکفیری والحادی نمایش صلابت مدافعان حرم وذلالت تروریستها وحامیان آنان است چهره شیطانی ونگاه وحشت زده داعشی درمقابل علمداران بیرق حسینی حتی برای قیاس کردن جایی ندارد ***دو تفکر یکی ناب  ودربهشت حق تعالی ودیگری در بهشت منسوخ شده شیطانی چون مرداب ***عاشقان مکتب حسینی با شهادت آبدیده تر میشوند تا بیرق همیشه برافراشته اما عصر (عج)بعنوان تنها بیرق پایدار وهمیشگی مدینه فاضله  که مقصود نهایی خداوند متعال ورسولانش بوده استوارباشد .ما همه بایک زبان ومشتی مشترک همنوا با فریاد عباس  امیرعلمدارحسینی درملک شاه خراسا ن میگوییم اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمدوآل محمد (به تفسیر روز یعنی مرگت باد ای داعش).

ارسال دیدگاه