درتاریخ 4/5/1396به مناسبت سالروز میلا د کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)وروزمیمون دختردر مسجد جامع فیروزآباد مجلس سرور.دعای توسل به تو لیت کانون فرهنگی ووهنری صبا توسط بذار یوسف رضایی وخجةالاسلام فرزین صادقی اقامه گردید .****)

ارسال دیدگاه