گسترش  اقدامات تروریستی که درآستانه هر انتخابات سرنوشت ساز جمهوری اسلامی ایران چه انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی وچه انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای شهر وروستا  از سوی عوامل وابسته  به شبکه ها وسرویسهای جاسوسی استکبار وصهیونیسم غربی وجبهه ضد انقلاب منافقین وبرخی از کشورهای عربی وابسته به استکبار >>همه وهمه گواه وسندیت معتبر برکلام رهبری است  که دشمن امنیت ونظام جمهور اسلامی ایران را نشان گرفته است وتنها سلاح کار آمد دشمن شکن هموار ه حضور بی چون وچرا پای صندوق های رای بوده وهست چراکه هم اکنون نیز  درآستانه انتخابات 1396 اقدامات  دشمنان درمرزهای شرقی وغربی وداخل گسترش یافته .حال این ملت است که باید پاسخ  دندانشکن وجهانی به دشمنان ایران زمین با یک حضور واحد وبی بدیل بدهد    *** وعده سپاه اسلام درکشور مقدس ثامن الحجج (ع) جمعه1396/02/29همگام با نظرلطف  ولی عصر(عج) پای صندوقهای رای برای خلق عظمت واقتدار بی نظیر  …انشائ الله >>>**

ارسال دیدگاه