اگرچه 38 سال ازعمربابرکت انقلاب اسلامی ایران درسایه رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران  امام خمینی (رحمة الله علیه ) ورهبر فرزانه آیت الله خامنه ای(دامة برکاته)واستقامت وپایداری مردم انقلابی درسایه منشور اقتصاد مقاومتی نانوشته قبل ونوشته حال “میگذرد اما سیاه نمایی چهره عملکرد هر دولتی چه حال وجه گذشته دردهه فجر با افتتاح برخی پروژه های خرد وصغیر ویا تکراری برخی عوامل دولتی  ”تخریب شان ومقام دولتی است که زمام اجرایی کشور ومردم را بر عهده دارد افتتاح آسفالت ویا سنگ فرش و یک کوچه ویا” قبل ازآنکه مفید واقع شود آبروی دستگاه اجرایی را خواهد برد”عملکردی که هر ازچند گاه دراین ایام دیده میشود وبه نوعی سنت شده است “مردم را نباید احمق ویا عوام فرض کنیم بینش سیاسی امروز هدیه انقلاب 1357 به ملت است”سکوت امروزشان با صبوری وحجب وحیائ”مصداق سفارش روح الله است که آنچه خود میسازیم حتی اگر ناقص هم باشد از آنچه اجنبی به ما میدهد بهتر وشایسته تراست وگرنه  بایدبرای  فوران آتشفشانهای فردامهیا شویم   “دهه فجر بواسطه خون های برریخته شده شهدای انقلاب قداست خاص خودرادارد “ضامن بقائ ومشروعیت هردولتی را دو  رکن اساسی تعیین میکند 1-مورد تایید ولایت فقیه (اولی الامر )باشد 2- مقبولیت ومحبوبیت مردمی داشته باشد .اولی مانع انحراف از حقوق الهی وارزشهای انسانی  است ودومی به نسبت حسن مدیریت ووضع معیشتی عموم مردم باز تابی از مقبولیت عامه را درپی خواهد داشت .هرچند دربدنه هرنظامی یافت میشوند کسانیکه “مرغ همسایه راغاز میبینند وراه نجاتشان رابه لبخند دشمنان از جمله شیطان بزرگ یعنی امریکا وصهیونیسم  وابسته میدانند این صفت خناسان میباشد و بس . اشتباه امروزمان” دستاویز  پیروزی دشمنان برای فردا است .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.