مطابق اسناد ونقشه های موجود دردست گردشگرا ن خارجی” وجایگاه روستای فیروزآباد درمسیر جاده ابریشم ونیز موقعیت گلوگاهی آن در استان  وامکانات طبیعی وجاذبه ای فراموش شده فیروزآباد ونام  این روستا که درنقشه های بین المللی “ثبت وضبط گردیده “گردشگران خارجی با تکنولوژی gprs(جی پی آر اس)ازایتالیا “استرالیا “اسکاتلند “ویتنام انگلیس “وسوید “نروژ “فنالند “آلمان و………اولین اولویت حضورشان را روستای فراموش شده فیروزآباد قرار میدهندودرادامه راه “” بیشتر به سمت میانه وتبریز ومراغه ادامه مسیر میدهنددرسال 1395 و1394تعداد 43 گردشگر به این مکان رجوع نمود ولی همه آنها از نبود کمپینگ برای استراحت وگشت وگزار رنجیده خاطر عبور نمودند. ودرکمال تعجب اکثر آنان تمایلی برای سفر به سمت شهرستان کوثر وخلخال وحتی اردبیل نشان نداده اند .شاید بی توجهی به جاذبه های گردشگری درروستای فیروزآباد را درمقیاس با شهرهای مذکورا با ضرب المثل (سال نکو از بهارش پیداست )تفسیر مینمایند چراکه ورودی اول مان که چنین باشد آخرش چه خواهد بود .فراموش نکنیم درآمد حاصل ازگردشگری ازدرآمد نفت هم فراتر وپایدارتر میباشد وعمران گلوگاه های گردشگری بسان طعمه برای دام پاشیدن است تابه دور ازتنگ نظریها گردشگران رابه شهرهای بزرگتر سوق داد.(این ملک چشم یاری ز یاران دارد همی).*****(کانون فرهنگی وهنری صبا مسجد جامع فیروزآباد)   نقاط گردشگری :پل تاریخی فیروزآباد *سدمحزنی لیکوان”در بند بکر وزیبا”پل معلق پیر تقی   رود قزل اوزن”قلعه تخریب شده(بر اثر عوامل انسانی وفرسایش) دوره ساسانیان “تپه های سرخ رسوبی وفرسایشی ژئوپارک از عجایب جلوه های خاص این روستا رودخانهای وباغات ودشت سیفی جات”کوههای رنگارنگ” امامزاده سیدحسن هریس (موقعیتهای گردشگری که استثناعا درفاصله زمانی کمتراز 20 دقیقه قرار دارند) 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.