1395/2/22صبح روزچهارشنبه :جلسه ای باحضور آقای وثوقی فرد بخشدار محترم بخش فیروز وریاست اداره آبیاری مهندس علیزاده “وریاست جهادکشاورزی  مهندس شعبانی “وبا مشارکت کشاورزان وزارعین روستای فیروزآبادبرگزارگردید” دراین جلسه دغدغه های ونگرانیهای کشاورزان صیفی کار وباغداراز نحوه وشرایط اجرای قانون رفع تصرفات  حریم رودخانهای فیروزآباد  مورد برسی وکنکاش قرارگرفت درنهایت پس استماع نظرات حاضرین توافق بعمل آمد” تادرخصوص ارزیابی حریم رودخانهای بخش فیروز بدوراز هرگونه تبیض با سایر مناطق دیگر کارشناسی مجددودقیق تر به عمل آید “تا درجرای قوانین رفع تصرفات حریم رودخانه  شرایط متعادلتر ودرراستای حمایت از اقشار کم درآمد ومحروم   میسر گردد .

یک دیدگاه تا کنون.

  1. ناشناس می‌گه:

    سلام.
    ما به داشتن چنین بخشدار مردمی و حامی محرومان و بسیار مقتدر به خود می بالیم و برای حاج آقا وثوقی فرد بخشدار محبوبمان آرزوی موفقیت روز افزون داریم.