421932313_36234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرچند در خصوص موقعیت های گردشگری بخش فیروز  و جاذبه توریسمی  درخور وشایسته آن اقدامات قابل توجهی  صورت نگرفته اما طی یکسال گذشته 9 توریسم از کشورهای ویتنام ،اسکاتلند ،استرالیا ،جمهوری آذربایجان و… با دوچرخه وامکانت محدود به بخش فیروز آمده اند واز پل تاریخی فیروزآباد وقلعه فرسایش یافته وتخریب شده دوره ساسانی عکسهای یادگاری گرفته اند  تصاویر فوق از خانم katy باشغل وکیلی وpeterدانشجوی بیولوژیک واز شهرملبورن استرالیا گرفته شده است که از سمت شمال شرق ایران شهر مقدس مشهد به سمت شمال غرب ایران به موازات  جاده ابریشم به مقصد میانه وتبریز  درتاریخ 1394/12/3درفیروز آباد گرفته شدهاست اهالی وکسبه با مهمان نوازی از گردشگران استرالیایی استقبال نمودند.ازآمارنسبی گردشگری این مسیرمیتواناین واقعیتی را دریافت که گردشگران خارجی کمتربه سمت اردبیل رغبت نشان میدهند واز فیروزآباد اکثرا جهت و  مسیر میانه وتبریز رامیپرسند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.