در22 بهمن 1394مراسم چشن سالگرد پیروزی  انقلاب اسلامی ایران با تظاهرات بی نظیر روستاهای فیروزآباد ،صوفلو ،بورستان ،ینجه قشلاق ،زرج آباد، میکاییل آباد ،بنه خلخال ،زیناب ،لیکوان ،امیرآباد، هشین ،سکرآبد ،گلیجان ،دوگر، گیلندوز،سولوکلو وهریس وروستای ایلخچی و…کوثر وپرسنل ا رگانهای مستقر درفیروزآباد نیروی انتظامی واداره برق ومخابرات وجهاد کشاورزی شرکت گازو…دربخش فیرو زبا شکوه وصلابت دشمن شکن برگزار گردید این مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ـوسط ريالاری آقای قهرمانلو آغارز وسپس با سخنان فرمانده حوزه مقاومت بسیج آقای جعفر پوروبخشدار محترم بخش فیروزآقای وثوقی فرد پیرامون مسایل روز و انقلاب وعوامل موفقیت درشکست تحریمهای ظالمانه وبرجام وتوان دفاعی ایران مقتدر درسایه رهنمودهای آگاهی بخش ولایت فقیه سخنرانی نمودند “درادامه ا بتدا گروه سرود کانون فرهنگی صبا وحوزه مقاومت بسیج  فیروز آباداقدام به خواندن سرود(  بهمن خونین جاویدان ) سرودند واز طرف مسولین حوزه مقاومت وبخشداری نیز بااهدا جوایز به آقاییان طایر همتی وعارف اسدی وآقای ندیری وبابت کسب مقام درمسابقات تیر اندازی به آقی محمد شجاع الدین وجعفر حمیدی واعضای گروه سرود آقای محمد صمدی ،مهدی حسنی ،هادی علیزاده ،مسعود صبیری، علی اسدی ،امیر ملکزاده ،محمد علی صمدی ،یوسفی و….”قدردانی به عمل آمدو…ودرادامه اهالی وحضار درمسیر میدان آزادی مقابل مسجد جامع فیروزآباد تامیدان امم خمینی فیروزآباد با شعارهای انقلابی واستکبار شکن مرگ بر آمریکا ومرگ بر اسراییل شعاعر انقلابی توسط آقایان طایر همتی وعارف اسدی تضاهرات نمودده ودرپایان باخواند ن قطعنامه توسط آفای ندیری با تکبیر الله اکبر مراسم پایان یافت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.