افول قدرت ایالات متحده آمریکا ” زمانی رقم خورد که طی سالهای گذشته نتوانست کسری بودجه ای خودرا کاهش دهد “و  چاره ای مشروع تر از راهزنی ودزدی ازجوامع بین المللی بالاخص کشورهای ناتوان وهم پیمانش را نداشت این امرپنهان ونامریی با تزریق دلار بی حدو حساب وبدون پشتوانه که بعنوان ارز بین المللی به جهان تحمیل شده صورت پذیرفته استلیکن هیچ شاه دزدی عمر جاودانه نخواهدداشت.راهکارها ی نو آهسته آهسته شیشه عمر آمریکا را خواهد شکست و ازآنجاییکه دلار سرباز پنهان استکبارجهانی می باشد کارآمدترو کم هزینه تر  از مداخله نظامی میباشد.

موضوع: اخبار, رنگارنگ

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.