فاصله گرفتن احزاب سیاسی از بسیج   مردمی مشروعیت ومحبوبیت این احزاب را کاهش میدهد” ودرحالیکه  بسیج حق دخالت درامور انتخاباتی راندارد” ولی بایدبعنوان  صادق ترین وسالمترین قشر از جامعه  مردمی درکلیه امور اتنخاباتی حق نظارتی داشته باشد”در چینش ستاد های اجرایی ونظارتی انتخابات از حضور بسیجیان بطور محسوس بهره گرفته نمیشودازاین اصل میتوان برای جذب وتثبیت نیروی انسانی مفید [...]

درصورت عدم حصول نتیجه ازوضعیت “آقای رکن آبادی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران درلبنان وسخنگوی مراسم برائت مشرکین مراسم حج خونین امسال وبرخی ازمفقودین فاجعه منا “این امر بیانگرآن است که فاجعه منا ازیک برنامه وتوطئه ازپیش طراحی شده نظام کینه توز آل سعودسرچشمه گرفته ودایره عملیات شیطانی ازکنترل سرویسهای امنینتی آل سعود خارج شده وبا  ازدحام جمعیت به یک [...]

اگربی لیاقت امینت پروازمسیولین صنعت هواپیمایی مصری را دستاویز دولتمردان حامی گروه تروریستی  داعش قرار ندهیم “اعلان نظر زود هنگام انگلیسیها رامی توان چنین تفسیر کرد “که  انفجار هواپیمای غیر نظامی روسیه توسط  سرویسهای اطلاعاتی وجاسوسی حامیان ومتحدین گروه تروریستی داعش” یعنی امریکا وانگلیس وعربستان واسراییل ….درشرم شیخ مصرصورت گرفته “تابا بازدارندگی روسیه بعنوان متحداستراتژیکی سوریه وایران” ازبمباران هدفمند وهوشمندمراکز [...]

درهرکشمکش کوچک وبزرگ ردپای (مادر بدیها *ام الخبایث)یعنی خشم دیده میشودحال آنکه حیوانات براین امر واقفند آیا آدمی با فروخوردن خشم به آرامش نمی رسد..دامنه مشکلات پس ازبروز خشم وعصبانیت بیشتر و غیرقابل جبران می باشدوبه مراتب زیانبار تر است .درتمام امور فروخوردن خشم را  ازواجبات عقلی وعلمی بدانیم .اتفاقاتی که درفتنه 88درمسیر انتخابات صورت پذیرفت با کلید لجام  گسیخته  [...]

الهی!درعطای عیدانه به کرم خودبنگر نه به طاعت من “که آنچه تورا شاید از هیچ کس برنیایدعیدسعید قربان مبارک ……………………..(کانون فرهنگی صبا – فیروز نیوز -مسجدجامع فیروزآباد)

بعدازانقلاب جمهوری اسلامی ایران درجهان پس ازامام خمینی (رحمة ا… علیه) ظهوروحضورشخصیت گوهربارو باقر سیاسی درچامعه علما ومجتهدین دین ووسیاست درادیان مختلف وحتی دنیای غرب وشرق بنام سید علی خامنه ای (دامة برکاته) میباشد که جهانی رابه چالش کشیده وتوطيه های جهان استکبارآشکار ورسوا وبه لطف پروردگاروامت ومردم مومن  که همان سربازان امامزمانند راخنثی نموده بعنوان خبری مهمتر که ارزش [...]

زیباترین دعاآن است که بخواهیم:(خدایاآنچه تودوست داری مقدرم کن نه آنچه من میخواهم) نوجوانی بودم ضعیف درجسم وروح امااشتیاق جبهه جنگ به سرداشتم دلکندن ازخانواده ودوستان وآسایش سخت بود اماازمهمترین نقاط ضعفم ترس ازدیدن میت وجنازه حتی ازراه دوربودبا آنکه منزلمان همسایه قبرستان بود بالاخره بعد یک دوره آموزش به کردستان رفتم درغالب بسیج درعملیات نصر 8 شرکت کردیم بعداز12ساعت [...]

موضوع: رنگارنگ

عملکرد دولت درچند جبهه ونگرانیها ی پیشروی مردم جبهه نخست :تقریبا اداره مناسب کشوردرشرائط نامناسب بودجه ای واعتباری…درجبهه دوم :نیزمشارکت مدیران ومسئولین اصولگرادربدنه دولت تدبیر وامید که تاحدودی نگاه فراجناحی بوده و امید است درراستای حفظ امنیت  انقلاب ومنافع ملی وفراملی تداوم داشته باشدزیراازارکان بقائ نظام درسایه ولایت میباشد….درجبهه سوم نیزدردیپلماسی خارجی وبرجام  که درمجموع  امیدآن میرود رضایت ولی امر [...]

خودروسازان وارد فروش اقساطی شدند/ تحویل ۲۰ روزه و دوره پرداخت یک‌سال و نیمه به طوری که خریداران می‌توانند با پرداخت نیمی از مبلغ خودرو، خودروی مورد نظر خود را پس از 20 روز تحویل بگیرند و بقیه مبلغ خودرو را در قالب 5 یا 6 فقره چک در فواصل سه ماهه و تا پایان سال 95 پرداخت کنند. وضعیت [...]

موضوع: اخبار, رنگارنگ

درپاسخ منتقدین ازسایت فیروز نیوز” به استحضار میرسانیم که سایت فیروزنیوز” وامدار هیچ حزب ویا شخص مسئولی نمی باشد هردوره مسئولین خودرا برمسند کاری دارد وبالطبع مخالفين (دلسوز “ویا زخم خورده) وموافقانی” انتشار مشکلات واخبار مردم ومجریان به دور ازهرگونه غرض ورزی وبی طرفانه بازگو می شودومنتقدین نباید فراموش كنند  مردم ومسئولین هردوازهمین ملتند اکر حال اگر مسئولی دارای نقاط [...]

خوشبختانه طرح بازسازی وتوسعه مسجدجامع بخش فیروزبه اتمام رسیدوپیرونیازمندی مسجدجامع بخش فیروزطي اعلاميه اي جهت بازسازی وتوسعه طرح مشارکت خرید فرشهای سجادهای نو نموده جهت هماهنگي باشماره تلفن 04532973400 یا 09124797911 تماس حاصل نماييد

تمام معضلات ما مربوط به تحريم ها نميشود درون جامعه هم كرمهايي هستند كه بايد حركات مضر اقتصادي وفرهنگي آنان راغافل نشد. ريشه مشكلات هرشهردراقتصادناسالم آن است اقتصادي كه متولي آن موسسات مالي ربا خوارباشند وبصورت علفهاي هرزبانام ائمه (ع)وسوء استفاده ازنامشان وجود منحوس خودرابه جامعه تحميل ميكنند.اين موجوديت باشعار سودبيشتر طمع افراد جامعه رابالاميبرداماغافل ازاينكه اينگونه موسسات دلال وزالوي [...]

موضوع: اخبار, رنگارنگ